Tarieven

 

Met ingang van 1 januari 2013 is dieetadvisering weer opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekeraar voor 3 behandeluren per kalenderjaar. Dit komt overeen met 5 tot 8 consulten. De gedeclareerde zorgtijd kan verschillen met de consulttijd, dit in verband met de benodigde tijd voor uitwerking van het consult, rapportage, voedingsberekening, administratie of overdracht.
U kunt wellicht gebruik maken van extra dieetbehandeluren, afhankelijk van uw zorgverzekering. Of dit voor u geldt kunt u terug vinden in de polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekering.

De kosten voor dieetbehandeling worden eerst in mindering gebracht op uw eigen risico.
Dieetadvisering die onderdeel uitmaakt van een "zorgketen" (gecoördineerde multidisciplinaire zorg) wordt niet eerst in mindering gebracht op uw eigen risico. Dit geldt dit in ons werkgebied voor dieetadvisering bij Diabetes Mellitus, COPD en CVRM (cardiovasculair risicomanagement).


Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende tarieven:
 

  • Intake 62 Euro
  • Vervolgconsult 31 Euro
  • Kort vervolgconsult 15,50 Euro
  • Telefonisch consult 15,50 Euro per benodigd kwartier
  • Digitaal consult 15,50 Euro per benodigd kwartier